Welcome to www.miteam.com by adidas

mi Team enables you to create your own team wear by choosing from numerous product types, hundreds of color combinations, materials, and personalizing them by applying names and numbers to the kit.

Please note, that you have been re-directed to mi Team from our partner retailer's site. Any personal data such as name, email, gender, and delivery information might be collected by adidas for shipping purposes and marketing campaigns.

The mi Team website enables you to design your team kit, customize it, and add names and number to your kit, but must ultimately be ordered and purchased by the retailer to which you have been re-directed by. This is done by assigning your order within the 'My Account' section of our site. Our site contains recommended retail price set by adidas, but the final cost, transaction and contract will be determined and agreed with the mi Team Retail Partner. For more information on customizing your kit, and placing an order, please visit our Help section.

We hope you enjoy creating your own mi Team products.

Proceed to mi Team

BRUKERVILKÅR NETTSTED

https://www.miteam.adidas.no driftes av adidas International Marketing B.V., et selskap registrert i Nederland med selskapsregistreringsnummer 34122362, med registrert kontor i Atlas Arena, Africa Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam ZO, Nederland («Operatøren»). adidas AG er morselskapet til adidas Group, som inkluderer flere tilknyttede selskaper, blant dem adidas International Marketing B.V.

 1. Forståelse av disse brukervilkårene
  1. Disse brukervilkårene («Vilkårene») beskriver hvordan du kan gå inn på og bruke nettstedet.
  2. Når enkelte ord og fraser brukes i disse Vilkårene har de spesifikke betydninger (disse er kjent som «definerte uttrykk»). Du kan kjenne igjen disse definerte uttrykkene på at den første bokstaven i ordet er skrevet med versal (stor bokstav) (selv når de ikke står først i en setning). Når et definert uttrykk benyttes, har det den betydningen som det ble gitt i den seksjonen av disse Vilkårene der det ble definert (du kan finne disse betydningene ved å se på den setningen der det definerte uttrykket finnes i parentes og med anførselstegn).
  3. Når vi i disse vilkårene henviser til «vi», «oss» eller «vår», mener vi Operatøren, og når vi henviser til «du» eller «din» mener vi deg, personen som går inn på eller bruker Nettstedet.
  4. Imidlertid er det viktig å merke seg at disse Vilkårene ikke på noen som helst måte gjelder en produktbestilling (som definert i paragraf 3.1) som du legger inn ved bruk av tjenestene som tilbys på Nettstedet. Hvis du legger inn en bestilling via Nettstedet vil du bli kontaktet av en lokal forhandler. Hvis du så fullfører kjøpet og betalingen av Produktene så inngår du et direkte kontraktsforhold med denne forhandleren, og dette styres av forhandlerens vilkår og betingelser.
  5. Vennligst merk at vi kun bruker dine personopplysninger i samsvar med vår personvernerklæring (tilgjengelig her ).
 2. Nettstedet
  1. Nettstedet er kun for brukere i Norge. 
  2. Nettstedet stilles gratis til disposisjon. Vi kan ikke garantere at nettstedet, eller noe av dets innhold, alltid vil være tilgjengelig eller ikke bli forstyrret. Tilgang til Nettstedet er tillatt på midlertidig basis. Vi kan avvikle, trekke tilbake, avbryte eller endre hele eller deler av Nettstedet uten varsel. Vi kan ikke holdes ansvarlige overfor deg hvis Nettstedet av en eller annen grunn på et tidspunkt eller i en periode skulle være utilgjengelig. Vi kan når som helst oppdatere Nettstedet og/eller endre innholdet.
  3. Du er ansvarlig for å gjennomføre alle nødvendige tiltak for å ha tilgang til Nettstedet. Du er også ansvarlig for å sørge for at alle personer som går inn på Nettstedet via din internettilkobling er kjent med disse Vilkårene og at de overholder dem.
  4. Nettstedet og innholdet på det er kun tiltenkt å skulle gi generell informasjon. De er ikke tiltenkt å utgjøre råd du bør følge.
  5. Du får kun bruke Nettstedet til egen privat og ikke-kommersiell hjemmebruk (selv om du får bruke Nettstedet til å designe produkter som skal brukes av et profesjonelt team som du er autorisert til å representere). Du får i alle tilfelle ikke bruke dette Nettstedet med hensikt å designe produkter i forretningsøyemed for videresalg til en tredjepart. 
 3. Produkter
  1. Nettstedet inkluderer produkter som fullt og helt er designet og skapt av oss, og som selv om de er designet av oss kan spesialtilpasses eller endres av deg gjennom valg av materialer, farger eller andre alternativer for spesialtilpasning som er tilgjengelig på Nettstedet fra tid til annen, slik som muligheten for å legge til et navn, en laglogo, en sponsorlogo eller et spillernummer («Spesialtilpasning»). Hvis du ønsker å bestille slike produkter («Produkter»), vil dette skje via en forhandler i henhold til paragraf 1.4.
  2. Vennligst merk at tilgjengeligheten av Produktene som vises på Nettstedet er avhengig av tilgjengeligheten til materialene som er nødvendige for å produsere Produktet.. Vi kan derfor ikke garantere at et bestemt Produkt til enhver tid kan bestilles via forhandlerne våre. Vi kan komme til å avvise din ordre hvis materialene som er nødvendige for å produsere ikke er tilgjengelige.
  3. Prisene som er oppgitt på Nettstedet er kun våre egne veiledende utsalgspriser. Prisene hos de individuelle forhandlerne kan variere.  Forhandleren vil kontakte deg for å bekrefte den faktiske prisen på de produktene du bestiller, inkludert eventuelle kostnader for Spesialtilpasning.
  4. Du har eneansvaret for å kontrollere detaljene i din bestilling, og at eventuelle Spesialtilpasninger som du ønsker å gjøre er korrekte når du bekrefter kontrakten din med den relevante forhandleren. 
  5. Mindre forskjeller i farger og andre variasjoner Produktene imellom er mulige som følge av ulike måter å utarbeide billedmateriale på, ulike skjermteknologier eller andre tekniske årsaker. Vi er ikke ansvarlige for slike forskjeller og avvik, eller for trykkfeil, produktbeskrivelser eller åpenbare feil på Nettstedet.
 4. Din konto og ditt passord
  1. Du må opprette en konto hos oss på Nettstedet for å kunne legge inn en bestilling på produkter som er tilgjengelige på Nettstedet («Konto»). Hvis du oppretter en Konto, vil du som en del av våre sikkerhetsprosedyrer bli bedt om å oppgi forskjellig informasjon (som e-postadressen din) og å skape et passord. Du må anse dette passordet som konfidensiell informasjon og ikke la noen andre få kjennskap til det.
  2. Vi har når som helst rett til å annullere alle Kontoer og/eller passord hvis vi har berettiget grunn til å tro at du har brutt noen av bestemmelsene i disse Vilkårene.
  3. Hvis du vet eller mistenker at noen andre enn deg selv har fått kjennskap til Kontoinnloggingsopplysningene dine, må du umiddelbart varsle oss på [e-postadresse]/ved å klikke her. 
  4. Du er ansvarlig for all uautorisert bruk av Kontoinnloggingsopplysningene dine.
 5. Akseptert bruk

Generelt

  1. Du godtar at du ikke skal:
   1. bruke Nettstedet på noen måte som bryter med disse Vilkårene eller noen andre relevante lokale, nasjonale eller internasjonale lover eller forskrifter,
   2. kopiere, eller på annen måte reprodusere eller videreselge noen del av Nettstedet såfremt det ikke gis uttrykkelig tillatelse til dette i disse Vilkårene,
   3. bruke Nettstedet for kommersielle eller forretningsformål, uansett av hvilken type (annet enn å designe produkter som skal brukes av deg eller laget ditt), eller
   4. utføre noen handlinger som kan skade, avbryte eller på annet måte forstyrre driften av dette Nettstedet eller utstyr, nettverk eller programvare som brukes for driften av Nettstedet.

Kundeinnhold

  1. Hvis det skulle forekomme at du leverer / laster opp innhold til Nettstedet, inkludert innhold du laster opp som del av Spesialtilpasning – det være seg bilder, tekst, eller annet materiale – skal innholdet du leverer («Kundeinnhold») være i samsvar med følgende regler:
   1. det må ikke bestå av eller inneholde navnet på et produkt, en tjeneste, et selskap, en organisasjon eller hendelse som tilhører noen andre (så fremt du ikke har skaffet deg alle relevante rettigheter til å bruke det – for eksempel i forbindelse med sponsing av et team), 
   2. det må ikke bestå av eller inneholde en berømt (levende eller død) persons navn eller kallenavn,
   3. det må ikke krenke eller kunne krenke en tredjepersons varemerker eller øvrige intellektuelle eiendomsretter,
   4. det må ikke være obskønt, fornærmende, støtende eller rasistisk og det må ikke fremme eller foreslå hat eller fysisk skade mot noen,
   5. det må ikke trakassere eller mobbe en annen person,
   6. det må så langt du er kjent med være sant og ærlig,
   7. det må ikke være ærekrenkende overfor noen,
   8. det må ikke bruke materialet eller innholdet eller krenke personvernet til andre,
   9. det må ikke inneholde noen annen persons personopplysninger (annet enn navn på trøyer som er tillatt som en del av Spesialtilpasningsprosessen) eller konfidensiell informasjon som gjelder andre personer, og
   10. det må ikke fremme eller godta terrorisme, vold eller ulovlig adferd.

Vi forbeholder oss retten til å avvise alt Kundeinnhold som vi mener omfattes av en av kategoriene over. Husk også at vårt system ikke støtter visse spesialtegn.

  1. Du bekrefter at alt Kundeinnholdet som du leverer / laster opp til Nettstedet overholder bestemmelsene i disse Vilkårene, og at vår bruk av Kundeinnholdet i samsvar med disse Vilkårene ikke kommer til å krenke tredjeparts åndsrettigheter. Du erkjenner og godtar at du vil være ansvarlig for alle tap eller skader vi kan lide som et resultat av at du bryter denne bekreftelsen.
  2. Vi forbeholder oss retten til å nekte å akseptere eller nekte eller avslutte bruken av all slags Kundeinnhold som leveres av en person vi mener bryter med disse Vilkårene.

Virus

  1. Vi kan ikke garantere at Nettstedet vil være helt sikkert eller fritt for virus eller annen ondsinnet programvare. Du er ansvarlig for å konfigurere din egen informasjonsteknologi, dine dataprogram og plattformer for å få tilgang til Nettstedet og vi anbefaler at du bruker din egen virusbeskyttelsesprogramvare.
  2. Du får ikke misbruke Nettstedet ved å med vitende og vilje introdusere virus, trojanere, ormer, logiske bomber eller annet materiale som er ondsinnet eller teknologisk skadelig. Du får ikke prøve å skaffe deg uautorisert tilgang til Nettstedet, serveren som Nettstedet lagres på eller noen annen server, datamaskin eller database tilkoblet Nettstedet. Du får ikke angripe Nettstedet via et tjenestenektangrep eller et distribuert tjenestenektangrep. Hvis du bryter denne bestemmelsen, kan du begå en kriminell handling. Vi kommer til å rapportere slike brudd til relevante rettshåndhevelsesmyndigheter og vi kommer til å samarbeide med disse myndighetene ved å oppgi din identitet til dem. I tilfelle et slikt brudd vil din rett til å bruke Nettstedet umiddelbart opphøre.
 1. Åndsverk
  1. Vi (eller vårt tilknyttede selskap) er eieren av eller lisensholderen for alle åndsrettigheter på Nettstedet og dets innhold, Produktene (i samsvar med paragraf 6.2), adidas-navnet og -merket, alle adidas’ egne fonter, og adidas-produktnavn, -bilder, -emballasje, og alle andre varemerker, servicemerker, logoer og handelsnavn som finnes på produkter fra adidas Group, produktemballasje og/eller Nettstedet, uansett om de er registrerte eller ikke. Disse arbeidene er beskyttet av åndsrettighetslovverk og -avtaler over hele verden. Alle slike rettigheter er forbeholdt.
  2. Du bekrefter at du er eieren av eller lisensholderen for alle åndsrettigheter for alt Kundeinnhold du laster opp som en del av Spesialtilpasningen. Alt kundeinnhold du laster opp til Nettstedet vårt vil bli ansett å være ikke-konfidensielt og ikke-rettighetsbelagt. Du beholder alle eierskapsrettigheter for Kundeinnholdet ditt, men du gir oss med dette en evig, verdensomspennende, ikke-eksklusiv, royalty-fri, overførbar lisens til å bruke, lagre, kopiere, reprodusere, distribuere, lage avledede verker av og vise dette Kundeinnholdet i sammenheng med tjenestene som tilbys av Nettstedet og i alle slags media, og til å distribuere og gjøre det tilgjengelig for tredjepart inkludert alle relevante forhandlere.    
  3. Du tildeles ikke noen rettigheter til å bruke, og får ikke bruke, noen av våre åndsrettigheter annet enn det som beskrives i disse Vilkårene. Du må ikke bruke Nettstedet (eller noen del av det eller dets innhold) til kommersielle formål. Imidlertid får du laste ned materiale fra Nettstedet når det skal brukes i en personlig, ikke-kommersiell sammenheng av deg. Imidlertid får du ikke endre noe slikt materiale, og du får ikke kopiere, distribuere, videreformidle, vise, presentere, gjengi, offentliggjøre, gi lisens til, utarbeide fra, overføre eller selge noen slike materialer.
  4. Ingen del av Nettstedet, inkludert, uten begrensninger, tekster, design, grafikk, fotografier og bilder som finnes på det, får kopieres, reproduseres, utgis på nytt, lastes opp, postes på nytt, modifiseres, overføres eller distribueres eller brukes på annen måte for noen ikke-personlige, offentlige eller kommersielle formål uten vår skriftlige forhåndsgodkjenning.
  5. All kommunikasjon og alle materialer du sender til oss via Nettstedet med elektronisk post eller på andre måter, vil bli behandlet som ikke omfattet av eiendomsrett og ikke-konfidensielt (bortsett fra kommunikasjon i forbindelse med din bestilling hvis du bruker Nettstedet til å kjøpe varer av oss). Vi står fritt til å publisere, vise, poste, distribuere eller på annen måte bruke alle ideer, forslag, konsepter, designer, kunnskaper og annen informasjon som finnes i slike kommunikasjoner eller materialer til alle slags formål, inkludert, men ikke begrenset til, utvikling, produksjon, annonsering og markedsføring av våre produkter.
 2. Vårt ansvar
  1. Ingen ting i disse Vilkårene ekskluderer eller begrenser vårt ansvar for:
   1. dødsfall eller personskade som skyldes vår uaktsomhet,
   2. bedrageri eller bedragersk feilrepresentasjon, og
   3. alle saker der det ville være ulovlig for oss å ekskludere eller begrense vårt ansvar.
  2. I henhold til paragraf 7.1 tar vi ikke noe ansvar for Spesialtilpasningen og/eller noen andre handlinger eller utelatelser (inkludert tilfeller der en forhandler ikke oppfyller vilkårene i kontrakten de har med deg).  
  3. I henhold til paragraf 7.1 kan vi ikke holdes ansvarlige for forsinkelser eller manglende oppfyllelse av eller overensstemmelse med disse Vilkårene når forsinkelsen eller mangelen skyldes en årsak som ligger utenfor vår rimelige kontroll. 
  4. Vi tar ikke noe ansvar for innholdet på nettsted som det lenkes til fra Nettstedet (inkludert lenker til våre kommersielle sponsorer og partnere). Slike lenker må ikke anses som at vi går god for nettstedene det linkes til. Vi vil ikke være ansvarlige for tap eller skade som kan oppstå fra bruk av dem.

Hvis du er en forbruker:

  1. Dersom vi ikke overholder disse Vilkårene, er vi ansvarlige for tap eller skade du lider som er et forutsett resultat av at vi bryter disse Vilkårene eller vår uaktsomhet, men vi er ikke ansvarlige for tap eller skader som er ikke forutsigbare. Tap eller skade er forutsigbart hvis det var en åpenbar konsekvens av vårt brudd av Vilkårene eller hvis det var overveid av deg og oss da du gikk inn på Nettstedet.
  2. Ingen ting i disse Vilkårene påvirker dine lovfestede rettigheter.
  3. Vi tilbyr kun Nettstedet for hjemme- og privatbruk. Du godtar å ikke bruke Nettstedet, eller noe av innholdet på Nettstedet, til noen kommersielle eller forretningsformål, og vi har ikke noe ansvar overfor deg for eventuelt tap av profitt, tap av forretninger, avbrudd i forretninger, eller tap av forretningsmuligheter.
 1. Opphevelse og avslutning
  1. Hvis du bryter noen av disse Vilkårene, kan vi umiddelbart iverksette ett eller flere av følgende tiltak (uten begrensninger):
   1. utstede en advarsel til deg,
   2. fjerne alt Kundeinnhold opplastet av deg til Nettstedet midlertidig eller permanent,
   3. trekke tilbake din tillatelse til å bruke Nettstedet midlertidig eller permanent,
   4. oppheve eller avslutte din Konto,
   5. sette i verk rettslige tiltak mot deg for å få dekket alle våre kostnader i forbindelse med bruddet (inkludert, men ikke begrenset til rimelige administrative og juridiske kostnader),
   6. iverksette ytterligere juridiske tiltak mot deg, og/eller
   7. oppgi slik informasjon til rettshåndhevelsesmyndigheter når vi mener det er nødvendig å gjøre dette.
 2. Endringer i disse Vilkårene
  1. Vi kan gjøre endringer i disse Vilkårene fra tid til annen (hvis for eksempel det gjennomføres en endring i lovverket som betyr at vi må endre disse Vilkårene). Vennligst kontroller disse Vilkårene jevnlig for å forsikre deg om at du forstår Vilkårene som gjelder på det tidspunktet du bruker Nettstedet.
 3. Annen viktig informasjon
  1. Hvert av avsnittene i disse Vilkårene fungerer separat. Hvis en domstol eller relevant myndighet bestemmer at en av dem er ulovlig eller ikke rettskraftig, forblir de resterende paragrafene fullt gjeldende og med full virkning.
  2. Hvis vi ikke insisterer på at du oppfyller noen av dine forpliktelser i henhold til disse Vilkårene, eller hvis vi ikke håndhever våre rettigheter overfor deg, eller hvis vi venter med å gjøre dette, så vil ikke dette bety at vi har frasagt oss våre rettigheter mot deg, og det betyr ikke at du ikke må oppfylle disse forpliktelsene. Hvis vi frafaller en misligholdelse fra din side, kommer dette kun til å skje skriftlig, og det vil ikke bety at vi automatisk frafaller eventuelle senere misligholdelser.
  3. Vi forbeholder oss retten til å sette bort våre forpliktelser i henhold til disse vilkårene, og å overføre, tildele eller fornye alle eller enkelte av våre rettigheter og forpliktelser i henhold til disse vilkårene, til alle medlemmer i adidas Group såfremt dine rettigheter i henhold til disse vilkårene ikke påvirkes. Du får ikke inngå avtale om underleveranser, tildele eller på annen måte overdra noen av dine rettigheter eller forpliktelser i henhold til disse vilkårene og betingelsene uten skriftlig samtykke fra oss.
  4. Hvis du ønsker mer informasjon om online konfliktløsning, vennligst følg denne lenken til Europakommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Denne lenken stilles til disposisjon kun for informasjonsformål, i henhold til Europaparlamentets og -rådets direktiv (EU) nr. 524/2013.  Vi er ikke forpliktet til å delta i online konfliktløsning.
 4. Gjeldene rett og domsmakt
  1. Disse Vilkårene skal være underlagt nederlandsk lov. Dette berører ikke de gjeldende ufravikelige rettighetene i henhold til lovgivningen i det landet du er bosatt.
  2. Du kan ta enhver konflikt som måtte oppstå i forbindelse med disse Vilkårene enten til – etter ditt ønske – kompetent domstol i Amsterdam, Nederland, eller kompetent domstol i landet der du er bosatt hvis dette landet er et EU-land, hvis domstoler er – med utelukkelse av enhver annen domstol – kompetent til å avgjøre slike konflikter. Vi vil ta enhver konflikt som måtte oppstå i forbindelse med disse Vilkårene og Betingelsene til kompetent domstol i landet der du er bosatt hvis dette landet er et EU-land, hvis ikke til kompetent domstol i Amsterdam, Nederland.
 5. Kontaktinformasjon

Hvis du skulle ha grunn til å klage, vil vi gjøre vårt beste for å løse problemet og unngå at det skal skje på nytt i fremtiden. Du kan alltid kontakt oss ved å klikke her .

Vilkårene ble sist oppdaterte june 2019